Cover

W dwusetną rocznicę urodzin duńskiego filozofa Sørena Kierkegaarda (1813-1855) piątego maja odbędą się na całym świecie liczne uroczystości.

Z tej okazji De Groene Amsterdammer zwraca uwagę nato, że kwestie istnienia jednostki, jej samoświadomości i przyszłości ponownie rozbudziły zainteresowanie „Sokratesem z Kopenhagi”.

Jego eseje mówiące o tym, że „[jednostka] może osiągnąć ‘autentyczność przez wolność’, sprawiają, że Kierkegaard stał się znowu wyjątkowo aktualny […], mimo że misja, jaką powierza jednostce, różni się zasadniczo od zaleceń, które znaleźć dziś można w poradnikach rozwoju personalnego”.