Cover

Słoweński rząd ma przedstawić do końca tygodnia – taki jest termin wyznaczony przez Komisję Europejską – plan reform gospodarczych i systemu bankowego.

Partie centrolewicowej koalicji rządzącej zebrały się 6 maja na posiedzeniu poświęconym opracowaniu tego programu.

Zdaniem gazety głównym posunięciem rządu Alenki Bratušek będzie wprowadzenie w lipcu podatku od dochodów osób fizycznych przekraczających 600 euro, które ma przynieść budżetowi 300 mln rocznie.

Pod koniec roku ma być przedstawiony kolejny program cięć wydatków państwa. Słowenia jest w trudnej sytuacji gospodarczej, przede wszystkim z powodu kryzysu sektora bankowego.