Cover

Według informacji gazety służby podatkowe otrzymały w okresie styczeń–luty 1715 deklaracji korygujących dotyczących kwot, które do tej pory wymykały się skarbówce.

Wpłaty niezadeklarowanych wcześniej przez podatników pieniędzy należy prawdopodobnie tłumaczyć, zdaniem dziennika, „zapowiedzianą przez rząd rychłą kolejną amnestią podatkową. Operacja, do której może dojść w lipcu, „jest przede wszystkim zapowiedzią podwyższenia opłat za korektę zeznań podatkowych”.

Jak pisze gazeta,

wiele „tajemniczych” osób wykorzystuje stały mechanizm korygowania zeznań obowiązujący od 2006 r. do wyprowadzenia pieniędzy z szarej strefy.