Cover

Ministrowie finansów strefy euro mają odblokować na spotkaniu 13 maja w Brukseli pierwszą transzę pomocy dla Cypru w wysokości 3 mld euro. „Dwa miliardy będą przekazane w połowie maja, trzeci w końcu czerwca”, zaznacza Politis.

Gazeta przypomina, że z dziesięciu zaplanowanych miliardów pomocy „dziewięć pochodzi z Europejskiego Mechanizmu Stabilności, a jeden z Międzynarodowego Funduszu Walutowego”. MFW „ma omawiać i zatwierdzić swój wkład do programu pomocy 15 maja.”

Na początku spotkania „eurogrupa zajmie się raportem w sprawie prania pieniędzy na Cyprze”, zauważa gazeta, według której

Finlandia i Słowacja domagają się, żeby przekazanie transzy uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków dotyczących właśnie prania pieniędzy przez cypryjskie banki.