Cover

„W Bellinzonie, małym szwajcarskim mieście na granicy z Włochami, rozpoczyna się proces, który może mieć historyczne znaczenie zarówno dla Republiki Czeskiej jak i dla Szwajcarii”, pisze dziennik Hospodářské Noviny.

Czterech menadżerów (trzech z Czech, jeden z Belgii) MUS, czeskiej spółki górniczej, jest oskarżonych o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. W latach 1997 – 2003 mieli zdefraudować aktywa i zakupić z pieniędzy uzyskanych z ich sprzedaży 97% udziałów w spółce.

Proces, który, jak informuje gospodarczy dziennik, ma trwać około dwóch miesięcy, zaczyna się w czasie, gdy Szwajcaria stara się zerwać z wizerunkiem kraju zazdrośnie strzegącego tajemnicy bankowej.