Cover

Eurogrupa zatwierdziła 13 maja odblokowanie transzy pomocy dla Cypru w wysokości 3 mld euro. 2 mld przekazano tego samego dnia, pozostały 1 mld w obligacjach wpłynąć ma w czerwcu. Plan pomocy przyjęty w marcu opiewa na 10 mld euro.

Ministrowie finansów strefy euro „zażądali w zamian przedstawienia przez ‘trójkę’ (UE-EBC, MFW) i Nikozję planu działania w trudnej kwestii prania brudnych pieniędzy. Domagają się również „szybkiego wdrożenia programu dostosowawczego” podpisanego przez rząd z wierzycielami.