Cover

„Unia Europejska przygotowuje cały arsenału środków do walki z bezrobociem wśród młodzieży”, informuje dziennik finansowy w czasie, gdy rządy Francji i Niemiec przygotowują się do upublicznienia, 28 maja, opiewającego 60 mld euro planu określanego mianem „New Deal (Nowego Ładu) dla Europy”.

Gazeta dodaje, że siedmioletni program zakłada stworzenie miejsc pracy dla osób w wieku poniżej 25 lat. Bruksela zwróci się także do krajów europejskich, gdzie odnotowuje się wysokie bezrobocie, aby jeszcze bardziej pogłębiły reformę rynków pracy.

Laszlo Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, wezwał 13 maja Hiszpanię do przyjęcia „jednolitej umowy na czas nieokreślony”, w celu zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, jednakże hiszpański premier Mariano Rajoy nie chce wprowadzać dalszych zmian na rynku pracy.