Cover

Około 4500 brytyjskich podatników skorzystało już z programu Liechtenstein Disclosure Facility. Program, przewidziany umową zawartą między Londynem a Księstwem Liechtensteinu w sierpniu 2009 r., umożliwia uciekinierom podatkowym ujawnienie nieopodatkowanego majątku przy jednoczesnym wniesieniu kary w wysokości 10 proc. jego wartości.

Powodzeniem zakończyło się 2 940 postępowań, a średnia wpłata wyniosła „174 000 funtów [około 205 200 euro], co przyniosło Wielkiej Brytanii zysk w wysokości 523 mln funtów [około 616,78 mln euro]”, pisze Liechtensteiner Volksblatt.

Sukces ten „przeszedł wszelkie oczekiwania”, podkreśla z zadowoleniem dziennik, zaznaczając, że „znaczna część ujawnionych majątków pochodzi z zagranicy”, co stanowi zastrzyk „świeżych pieniędzy” dla banków Liechtensteinu. Wielka Brytania przedłużyła program do 2016 r.