Cover

Na europejskim szczycie 22 maja szefowie państw i rządów krajów członkowskich UE podejmą decyzję o zmianie kursu polityki energetycznej w Europie.

Jak zauważa Der Standard,

O ile w ostatnich latach kładziono nacisk na rozwój energii odnawialnych i ochronę klimatu, o tyle teraz uznaje się za priorytet obniżkę cen energii. Nadrzędnym celem jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Niższe ceny energii są decydującym czynnikiem zwiększania konkurencyjności.

Gazeta dodaje, że innym tematem omawianym na szczycie będzie rozwój energii atomowej. „Francja i Wielka Brytania naciskają, aby energia atomowa znów była dotowana”.