Cover

„Rumunia i Mołdawia zawarły traktat graniczny”, pisze w tytuleTimpul nazajutrz po podpisaniu w Bukareszcie umowymiędzy tymi dwoma państwami. Wychodzący w Mołdawii dziennik przypomina, że odkąd kraj ten ogłosił niepodległość, odłączając się od byłego ZSRR, na takie porozumienie oczekiwano, a więc już od dziewiętnastu lat. Timpul przywołuje niedawną wizytę w Bukareszcie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która to określiła tę umowę jako „krok w dobrym kierunku” służący rozwiązaniu sporu pomiędzy Mołdawią a Naddniestrzem w perspektywie rozszerzenia UE na Bałkany.