Cover

Jak wynika z przeprowadzonej przez Handelsblatt analizy bilansów 30 niemieckich firm wchodzących w skład indeksu DAX, przedsiębiorstwa te stworzyły w Niemczech w 2013 r. 36 909 nowych miejsc pracy, co stanowi „znaczny wzrost” w stosunku do roku poprzedniego, zauważa gazeta.

„Największe firmy niemieckie notowane na giełdzie przyczyniły się tym samym do kolejnego cudu zatrudnienia, który rozpoczął się w 2009 r. od uelastycznienia czasu pracy , co pozwoliło uniknąć masowych zwolnień”, stwierdza Handelsblatt.

Trend ten oznacza zmianę w polityce zatrudnienia w Niemczech. Firmy przez długi czas oskarżane o „delokalizację produkcji w celu zwiększenia zysków” […] nie są już uznawane za kosmopolityczne, tylko za patriotyczne”, cieszy się gazeta.