Cover

Komisja Europejska przyznała Słowenii 29 maja dwa dodatkowe lata na zmniejszenie deficytu, ale rząd musi kontynuować reformy, których domaga się Komisja, zauważa Večer.

„Po decyzjach Brukseli dla emerytów zaczął się kolejny okres wyrzeczeń”, pisze dziennik i zwraca uwagę, że mogą być zamrożone emerytury i zlikwidowana coroczna waloryzacja.

Gazeta donosi również, że parlament ma wkrótce zatwierdzić plan prywatyzacji 15 przedsiębiorstw, który ma zasilić kasę państwa.