Cover

Międzynarodowy Trybunał w Hadze ds. Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii uniewinnił 30 maja Jovicę Stanisica, byłego szefa Służby Bezpieczeństwa, i Franka Simatovica, byłego naczelnego dowódcę jednostek specjalnych policji.

Trybunał uznał, że dwaj mężczyźni, którzy byli filarami reżimu Slobodana Milosevica, „nie uczestniczyli we wspólnym przedsięwzięciu przestępczym” Serbów z Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny w latach 1991–1995, zauważa Politika.

Dziennik podkreśla, że międzynarodowy trybunał doszedł do wniosku, że brak jest wystarczających dowodów, by uznać, że działania Stanisica i Simatovica u boku sił serbskich w Vukovarze, w 1991 r., świadczyły o „istnieniu zamiaru przyczynienia się poprzez zbrodnie do realizacji rzekomego wspólnego celu”. Dzień wcześniej to samo gremium skazało za zbrodnie w Bośni sześciu chorwackich dostojników.