Cover

„Sytuacja na terenach dotkniętych powodzią pogorszyła się dramatycznie 2 czerwca”, obwieszcza Der Standard. W Salzburgu w Tyrolu i na obszarze Vorarlberg (prowincji na zachodzie kraju graniczącej ze Szwajcarią i Liechtensteinem) całe społeczności zostały zalane wodą. Mężczyzna stracił życie pod zwałami błota, dwie kobiety uznano za zaginione.

Eksperci przewidują, że poziom wody może przekroczyć stany z sierpnia 2002 r., gdy doszło do „powodzi stulecia”, informuje dziennik podkreślając, że południe Niemiec i Czechy są jednakowo narażone.