Cover

„Jest co świętować”, obwieszcza w nagłówku dziennik gospodarczy w 24 rocznicę wyborów parlamentarnych z 1989 r., które zapoczątkowały przejście Polski od komunizmu do demokracji.

Sięgając do wypowiedzi kluczowych postaci polskiego życia politycznego, społecznego i akademickiego, DGP wymienia główne korzyści z transformacji, w tym uzyskanie swobód politycznych, likwidację cenzury, członkostwo w UE, niemal dwukrotny wzrost PKB, rozkwit przedsiębiorczości i poprawę zdrowia i opieki zdrowotnej.

Na pierwszej stronie dziennik odtwarza część plakatu „Solidarności” z kampanii wyborczej w 1989 r. i, tak jak wszystkie największe polskie dzienniki, swój tytuł wydrukował charakterystyczną czcionką kojarzoną z tym ruchem.