Cover

Wielkonakładowy turecki dziennik cytuje na pierwszej stronie słowa prezydenta Abdullaha Gula.

Odnosząc się do „plebiscytowej” wizji demokracji, reprezentowanej przez premiera Erdogana, który uważa, że może robić, co chce, ponieważ dysponuje w parlamencie znaczną większością, prezydent, uchodzący za bardziej umiarkowanego, uznał za słuszne przypomnieć, że „oprócz wyborów są inne formy wyrażania różnych opinii i krytyki, między innymi pokojowe demonstracje”.

Gul dodał, że „przesłanie [demonstrantów] zostało odebrane”. Posta cytuje również na pierwszej stronie reakcję Erdogana, który oświadczył w Maroku, gdzie przebywa z oficjalną wizytą, że „nie wie, o jakie przesłanie chodzi”, co pozwala sądzić, iż w łonie AKP istnieją rozdźwięki, jeśli chodzi o stosunek do ostatnich wydarzeń w Stambule.