Cover

Komisja Europejska zapaliła zielone światło dla akcesji Łotwy do strefy euro 1 stycznia 2014 r. W raporcie opublikowanym 5 czerwca ocenia ona, że kraj spełnia kryteria konwergencji.

Diena zauważa jednak, że

chociaż zielone światło dla łotewskiego euro było uważane za zwykłą formalność, warto przypomnieć, że całe nasze społeczeństwo musiało ponieść w związku z tym wiele wyrzeczeń i że raport jest w pewnym sensie haraczem, jaki płacimy. […] Tyle że jest z tym pewien problem: podnosi się coraz więcej krytycznych głosów podważających wspomniane kryteria konwergencji. Niewykluczone, że wskaźniki, o które tak zajadle walczyliśmy, okażą się wkrótce błędne.