Cover

Ponad 70 procent z 2 mln Polaków, którzy są za granicą ma nie więcej niż 39 lat, pisze Rzeczpospolita, cytując najnowsze dane GUS. „Te dane zatrważają. Krwawimy ludźmi”, ubolewa profesor Krystyna Iglicka, demograf, rektor Uczelni Łazarskiego.

Zauważa przy tym, że ta „bezprecedensowa ucieczka” młodych Polaków, którą porównuje do exodusu z czasów stanu wojennego, odbywa się w dobie zatrważająco niskiego przyrostu naturalnego.

Inni eksperci podkreślają, że „ci ludzie są w najlepszym wieku, by zakładać rodziny i mieć dzieci. Nie znają socjalizmu, to miała być nasza nadzieja”, a ich wyjazd oznacza „niższy wzrost gospodarczy, mniejszą konsumpcję, mniejszy potencjał rozwojowy, wyższe wydatki socjalne.