Cover

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny rozpoczął wczoraj publiczne przesłuchanie, które ma ustalić, czy program skupywania obligacji przez Europejski Bank Centralny – kluczowa część planu ratowania portugalskiej gospodarki – nie narusza niemieckiej ustawy zasadniczej.

Jeśli trybunał zdecyduje, że OMT (Outright Montetary Transactions, czyli Bezpośrednie Transakcje Monetarne) są sprzeczne z Konstytucją, Portugalia odcięta zostanie od finansowania, bez którego nie zdoła uniknąć drugiego bailoutu i powrócić na finansowe rynki, pisze dziennik gospodarczy.

Program OMT pozwala Europejskiemu Bankowi Centralnemu na kupno rządowych obligacji; w zamian państwa zgadzają się na kontrolę EBC i wprowadzenie zalecanych przez bank reform strukturalnych.