Cover

Rada Kantonów – izba wyższa szwajcarskiego parlamentu – przyjęła 12 czerwca 24 głosami przeciwko 15 „Lex USA” – ustawę mającą umożliwić szwajcarskim bankom, które pomagały swoim klientom unikać płacenia podatków, przekazanie informacji amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości bez naruszania krajowego prawa.

Szwajcarski dziennik ocenia w swoim komentarzu, że „otwiera to drogę do uregulowania konfliktu podatkowego ze Stanami Zjednoczonymi”. Część szwajcarskich banków jest podejrzana o pomaganie amerykańskim podatnikom w oszukiwaniu fiskusa.

Ustawa ma być teraz rozpatrywana przez Radę Narodów – izbę niższą parlamentu – która wypowie się w tej sprawie 18 czerwca.