Cover

Petr Nečas zrezygnował ze stanowiska premiera i przewodniczącego ODS cztery dni po tym, jak urzędnicy najwyższego szczebla i jego najbliżsi współpracownicy – w tym domniemana kochanka Jana Nagyová – zostali aresztowani podczas szeroko zakrojonej operacji policyjnej, której celem były zarówno instytucje państwowe jak i prywatne firmy. Policja podała do wiadomości, że Nagyová nadużyła stanowiska, zlecając szefowi służb wojskowych śledzenie żony Nečasa, co miało doprowadzić do rozwodu.

W Pradze Hospodářské Noviny piszą, że:

Nečas źle skończył. Dał policji narzędzia, aby zwalczała oszustwa podatkowe i korupcję. […] Jednak jego otoczenie było za bardzo powiązane ze środowiskiem i metodami „politycznych przedsiębiorców”. […] Dokonywane przez niego wybory doprowadziły go do sytuacji, w której znalazł się między „praktykami ojca chrzestnego […] i młodym pokoleniem policjantów i prokuratorów”.

Trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji wyglądają następująco: utrzymanie tej samej koalicji rządzącej, ale z nowym premierem, wyłonienie rządu tymczasowego lub rozpisanie nowych wyborów.