Węgierski rząd ogłosił 17 czerwca kolejną serię cięć, co ma pozwolić uniknąć ryzyka przedłużenia unijnej procedury nadmiernego deficytu. Pod koniec maja, Komisja Europejska zarekomendowała usunięcie Węgier z listy krajów objętych tą procedurą, na której pozostawały one od chwili wstąpienia do Unii w 2004 r., przypomina Népszava.

Ogłoszony właśnie pakiet nowych oszczędności obejmuje podniesienie podatku od transakcji finansowych (z 0,3 do 0,6%) oraz od transferów bankowych (z 0,2 do 0,3%), jak również podwyższenie opłaty od wydobycia [surowców naturalnych].

Decyzje, które wejdą w życie w sierpniu, są kontynuacją posunięć oszczędnościowych przyjętych w maju. Te ostatnie przewidywały, między innymi, zamrożenie w 2013 i 2014 r. wydatków odpowiadających 0,3% PKB kraju.