Cover

Mimo że priorytetem UE jest rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży, które wynosiło 23,5% w kwietniu, nie jest ona w stanie, wobec trwającego kryzysu gospodarczego, poprawić sytuacji tej grupy wiekowej, mówi Delo, by zaraz dodać, że

Komisja Europejska wezwała 19 czerwca do szybkiego wdrożenia projektów związanych z rynkiem pracy. Budżet UE na lata 2014–2020 przewidziany na walkę z bezrobociem osób w wieku 18–25 lat wynosi ok. 6 mld euro.

Słoweński rząd z kolei ma zaproponować 20 czerwca nową ustawę, która ma pomóc w walce z bezrobociem. Przedsiębiorcy mają dostawać dopłaty za zatrudnienie osoby poniżej 30 roku życia na okres minimum dwóch lat.