Cover

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 18 czerwca podał do wiadomości ostateczne oświadczenie po misji w Hiszpanii, w którym domaga się od rządu zmniejszenia „bardzo wysokiego” bezrobocia poprzez taką reformę rynku zatrudnienia, aby „pozwalał tworzyć nowe miejsca pracy i nie wykluczał nikogo”.

MFW stwierdził, że Europa powinna bardziej aktywnie popierać Hiszpanię w tych reformach i zaapelował, aby wprowadzono bardziej elastyczne zasady dotyczące wynagrodzeń i podwyższono podatki pośrednie, takie jak VAT, po czym powtórzył, że domaga się, aby kraj skończył opóźnione reformy strukturalne.

El País twierdzi, że

MFW popiera reformy prowadzone przez rząd, ale są one niewystarczające […], więc zachęca go do zrobienia kolejnego kroku w zmianach na rynku pracy.