Cover

Prezydent Miloš Zeman powierzył 25 czerwca swojemu doradcy Jiří Rusnokowi misję sformowania tymczasowego rządu „ekspertów”. Były socjalistyczny minister finansów zastępuje Petra Nečasa, który podał się do dymisji siedemnastego czerwca w związku z aferą korupcyjną.

Zeman podjął tę decyzję wbrew woli niemal wszystkich partii w parlamencie. Pozostająca dotąd u steru prawicowa koalicja chce przeforsować swojego własnego kandydata, Miroslavę Němcovą, podczas gdy socjaldemokratyczna opozycja wzywa do rozpisania przedterminowych wyborów.

„Miloš Zeman zaczął zmieniać gwarantowaną przez Konstytucję demokrację parlamentarną w system prezydencki”, zauważają Lidové Noviny. Dotychczas wszyscy prezydenci wybierali premiera zdolnego stworzyć większość w parlamencie. [...] Prezydent pogwałcił ten konstytucyjny obyczaj”.