Cover

Zgromadzenie parlamentarne Rady Europy(PACE) nie podejmie procedury monitorowania Węgier w związku z kontrowersyjnymi reformami rządu Viktora Orbána, donosi Népszabadság.

Po gorącej debacie PACE przyjęło 25 czerwca 135 głosami za (przy 88 przeciw) poprawkę zgłoszoną przez Europejską Partię Ludową (prawica) i postanowiło po prostu śledzić dalszy rozwój sytuacji na Węgrzech.

Procedura monitorowania ma na celu sprawdzenie, czy dany kraj przestrzega trzech filarów Rady Europy, tj. praw człowieka, demokracji i państwa prawa.