Cover

Po decyzji EU o wznowieniu jesienią negocjacji akcesyjnych z Turcją, cypryjski minister spraw zagranicznych Ioannis Kassoulidis zapowiedział, że przedstawi do tego czasu Brukseli plan powrotu do Famagusty [wschodnia, turecka część Cypru] mieszkańców, którzy opuścili miasto po zajęciu go przez tureckie wojska w 1974 r.

Przesunięcie o cztery miesiące rozmów z Ankarą „umożliwia Nikozji lobbying, który ma przygotować grunt pod negocjacje w sprawie Famagusty”, zauważa dziennik.

Cypr nadal blokuje otwarcie 23 rozdziału (aparat sądowy i prawa podstawowe) negocjacji akcesyjnych z Turcją w związku z nieuregulowaniem sprawy podziału wyspy.