Cover

Rada Federalna wznawia jednak negocjacje z Unią Europejską, by „zreformować stosunki dwustronne”, zapowiada Le Temps. Genewski dziennik przypomina „bardzo konkretne, nienaruszalne warunki brzegowe: „Nie ma mowy o tym, by Trybunał Sprawiedliwości (CJEU) mógł kiedyś skazać Szwajcarię lub rozstrzygać jej spory z UE”.

Genewski dziennik zauważa, że

we wprowadzanej strategii nie chodzi wyłącznie o umożliwienie negocjacji nowych umów, ale również o zbudowanie trwalszych, stabilniejszych stosunków.

Komisja Europejska wskazała, że zasięgnie w tej sprawie opinii 28 krajów członkowskich UE, by uzyskać od nich negocjacyjny mandat do końca roku.