Cover

Niemiecki parlament przyjął 27 czerwca zaproponowaną przez większość rządzącą uchwałę zalecającą rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do UE w styczniu 2014 r. W grudniu ubiegłego roku Rada Europejska uznała, że „Belgrad wywiązał się ‘w pełni i trwale’ ze zobowiązań wynikających z umowy o normalizacji stosunków z Prisztiną”, donosi Danas.

Rada Europejska będzie mogła tym samym zatwierdzić stanowisko przyjęte na początku tego tygodnia przez ministrów spraw zagranicznych, dodaje Danas.

Dziennik zauważa, że przewodniczący Rady, Herman Van Rompuy powiadomił już Belgrad, że pierwsza międzyrządowa konferencja poświęcona akcesji Serbii odbędzie się w styczniu 2014 r.