Cover

Według źródeł dyplomatycznych Stany Zjednoczone zwróciły się do wielu europejskich rządów z prośbą o wydanie Edwarda Snowdena, gdyby miał się on znaleźć na ich terytorium. donosi Die Presse.

Były agent amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (NSA), poszukiwany za rozpowszechnianie informacji opodsłuchach, których dopuszczają się Stany Zjednoczone, przebywa od 23 czerwca w strefie tranzytowej moskiewskiego lotniska Szeremietiewo. Za pośrednictwem WikiLeaks złożył w 21 krajach, w tym w Austrii, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Holandii i w Polsce wnioski o azyl.

Podczas gdy Warszawa odmówiła jako ostatnia przyznania Snowdenowi azylu, austriackie ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło, że dopóki nie zostanie wydany międzynarodowy nakaz aresztowania Snowdena, przyznałoby mu prawo do złożenia wniosku o azyl polityczny.