Cover

Parlament Europejski przyjął 3 lipca, 370 głosami przeciwko 249 przy 82 wstrzymujących się, raport europosła Rui Tavaresa dotyczący łamania praw podstawowych na Węgrzech. Uchwałę, która została przegłosowana po burzliwej debacie przeprowadzonej poprzedniego dnia, poparli lewica i liberałowie, znaczna większość prawicy głosowała przeciw, zauważa Népszabadság.

Raport ocenia, że „systematyczna i powszechna skłonność do dokonywania w bardzo krótkim czasie wielokrotnych zmian w obrębie systemu konstytucyjno-prawnego oraz treść tych zmian są nie do pogodzenia” z wartościami europejskimi.

Raport postuluje między innymi ustanowienie niezależnego mechanizmu pozwalającego na „jednolitą kontrolę poszanowania praw podstawowych we wszystkich państwach członkowskich” i domaga się od Konferencji Przewodniczących Parlamentów rozważenia możliwości zastosowania artykułu 7.1 traktatu o Unii Europejskiej w razie, gdyby odpowiedź węgierskich władz wciąż nie była zadowalająca i nie spełniała wymogów traktatu.