Cover

„Unia Europejska krytykuje duński system punktacji”, tak Jyllands Posten tytułuje artykuł zamieszczony na pierwszej stronie. Gazeta informuje w nim, że deputowani z frakcji socjalistycznej Parlamentu Europejskiego podpisali na spotkaniu w Budapeszcie deklarację potępiającą między innymi niedawne zaostrzenie przez Kopenhagę przepisów w sprawie imigracji. Zgodnie z ich literą łączenie rodzin i przyznawanie kart pobytu cudzoziemcom ma zależeć od systemu punktacji premiującej wykształcenie, znajomość języków itd. Deklaracja wzywa ponadto Unię do „zdecydowanych i pilnych działań skierowanych przeciwko siłom wywołującym nienawiść i rosnące podziały w społeczeństwie”.