Cover

Redaktor naczelny dziennika El Mundo, Pedro J.Ramirez, złożył 8 lipca w hiszpańskim sądzie krajowym oryginały dokumentów sporządzonych przez Luisa Bárcenasa, byłego skarbnika Partii Ludowej (PP, rządzącej partii konserwatywnej) [obecnie osadzonego w więzieniu], świadczące o prowadzonej przez wiele lat w partii podwójnej księgowości.

Według konserwatywnego dziennika dokumenty te dowodzą, że premier Mariano Rajoy otrzymywał co jakiś czas w latach 1997-1999, kiedy był ministrem w rządzie Aznara, bonusy sięgające 42 000 euro rocznie.

Jeśli sędzia prowadzący sprawę potwierdzi ważność dokumentów, zauważa El Mundo,

PP i Rajoy poniosą przede wszystkim konsekwencje polityczne, ponieważ premier dał słowo i zaprzeczył istnieniu nielegalnego finansowania partii oraz oświadczył, że sam nie otrzymał ani grosza.