Cover

Radykalna węgierska partia nacjonalistyczna Jobbik przegrała 9 lipca proces apelacyjny przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Partia zakwestionowała decyzję węgierskich władz z 2009 r. o rozwiązaniu paramilitarnej Gwardii Narodowej, pisze Népszava. ETPC uznał, że zakaz ten nie stanowił naruszenia prawa do zgromadzeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach.

Założona w 2007 r. przez Jobbik Gwardia Węgierska, licząca kilka tysięcy członków, jest oskarżana między innymi o podsycanie napięć między Węgrami a Romami oraz o to, że wykorzystuje kryzys gospodarczy i wysoką stopę bezrobocia do werbowania młodych Węgrów. Ugrupowanie nadal jednak działa jako stowarzyszenie kulturalne.