Cover

UE chce „podbić przyszłość”, pisze w tytule Handelsblatt. W związku ze zbyt skromnym budżetem europejskim przeznaczonym na badania (70 mld euro) unijna komisarz odpowiedzialna za tę dziedzinę, Máire GeogheganQuinn, przedstawi 10 lipca szereg projektów współfinansowanych przez UE i przemysł.

W latach 2014 – 2020 firmy, takie jak Daimler czy Siemens przeznaczą na ten cel środki w wysokości 10 mld euro. UE zobowiązuje się zainwestować 12 mld, zauważa dziennik. Kwoty te mają wesprzeć badania nad ogniwami paliwowymi do samochodów nie-zatruwających środowiska, bardziej ekologicznymi samolotami i nową generacją antybiotyków.