Cover

„Chcąc uchronić klientów przed sytuacją, że odejdą z kwitkiem od stoiska z mlekiem w proszku, będziemy sprzedawać tylko jedną paczkę klientom, których nie znamy (czyli Chińczykom). Stałym klientom z miasteczka sprzedajemy po dwie paczki na osobę.” Tak brzmi notatka wewnętrzna supermarketu, do której dotarł NRC.

Od paru miesięcy w holenderskich sklepach brakuje mleka dla niemowląt. A to dlatego, że od czasu skandalu z zawartą w mleku melaminą, którą spożyło w Chinach w 2008 r. 300 000 niemowląt, Chińczycy boją się już mleka chińskiego i kupują masowo mleko w proszku zagranicą, w tym w Belgii.

Jak pisze NRC Handelsblad,

wiele urzędów ds. walki z dyskryminacją otrzymało ostatnio skargi od osób, którym odmówiono w sklepach sprzedaży mleka w proszku z powodu ich azjatyckiego wyglądu.