Cover

Luis Bárcenas, były skarbnik Partii Ludowej (PP, prawica), przyznał w sądzie, że członkowie kierownictwa partii, w tym premier Mariano Rajoy, przez wiele lat niezgodnie z prawem pobierali premie.

Zdaniem Bárcenasa, który przekazał sędziemu odręczne dokumenty o domniemanej podwójnej księgowości w PP, Rajoy otrzymał w latach 2009-2010 premie na łączną sumę 45 000 euro.

Podczas konferencji prasowej Mariano Rajoy odrzucił oskarżenia i stwierdził, że Bárcenas „szantażuje państwo”. Jednak El Mundo, dziennik, który ujawnił niektóre dokumenty związane z tą aferą, podkreśla, że

notatki Bárcenasa są teraz dowodami Bárcenasa. Nie są to już jego osobiste dokumenty, a odręcznie notatki sporządzane przez 20 lat, które dowodzą, że partia prowadziła podwójną księgowość, otrzymywała nielegalne darowizny od firm budowlanych i wypłacała, niezgodnie z prawem, premie swoim liderom.