Cover

Końca kryzysu jeszcze nie widać, wynika z najnowszego sondażu OECD dotyczącego bezrobocia. „Szczególnie wysoką cenę płacą Hiszpania i Grecja, gdzie około 60 proc. młodych ludzi pozostaje bez pracy”, podkreśla De Morgen.

W najbliższych osiemnastu miesiącach, sytuacja ma się nawet pogorszyć. Średnia stopa bezrobocia przekroczy 11 proc. we Francji, a we Włoszech i w Grecji wzrośnie odpowiednio do 12,5 i do 28,2 proc. Tylko Niemcy mają się dobrze. W najbliższych miesiącach liczba bezrobotnych spadnie poniżej 5 proc.

OECD wzywa państwa do bardziej zdecydowanych działań i proponuje, aby rządy dotowały przedsiębiorstwa zatrudniające młodych ludzi. Gazeta określa tę propozycję mianem „uderzającej”, jako że OECD zawsze była „zwolennikiem deregulacji i ograniczania roli państwa [w gospodarce]”.