Cover

Najnowszy raport Banku Portugalii opublikowany 16 lipca przewiduje spadek PKB o 1,7 proc. w latach 2013-2014, tj. o pół procent więcej niż wcześniej prognozowano.

W raporcie opublikowanym na wiosnę 2013 r. bank przewidywał 1,1 proc. wzrost PKB w 2014 r, ale prognozę tę obniżono ostatecznie do 0,3 proc. Jednak nawet tak powolny rozwój opiera się na dobrych wynikach kilku kluczowych branż, między innymi eksportu.

Według i

w zaledwie cztery lata cięcia, które doprowadziły do zubożenia oraz spadku importu, spowodowały obniżenie konsumpcji gospodarstw domowych o 14,2 procent.