Cover

„Europejskie państwa zwiększają zadłużenie” z powodu niedostatecznego wzrostu gospodarczego, stwierdzają Les Echos. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu dotyczących strefy euro od czwartego kwartału 2012 r. do pierwszego kwartału 2013 r. dług publiczny w tych krajach podskoczył o 450 mld euro.

Zadłużenie strefy euro zwiększyło się z 90,6% PKB do 92,2%. Na czele listy najbardziej obciążonych zobowiązaniami państw znalazły się Grecja (160,5% PKB), Włochy (130,3%), Portugalia (127,2%) oraz Irlandia (125,1%). Dziennik gospodarczy zauważa, że

o ile deficyt publiczny w Europie zmalał średnio o połowę, o tyle zadłużenie wciąż rośnie i zacznie maleć dopiero w drugiej połowie 2014 r.