Cover

Cypryjski rząd i Bank Centralny doszły 23 lipca do porozumienia w sprawie podziału Bank of Cyprus na dwa osobne banki – detaliczny i inwestycyjny.

Bank inwestycyjny będzie się zajmował przedsięwzięciami takimi jak gospodarka środowiskowa czy zarządzanie częściowo spłaconymi długami przedsiębiorstw. Bank detaliczny będzie działał jak klasyczny bank, zauważa Politis.

Ten podział, popierany przez „trójkę” UE-EBC-MFW, ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z podejrzanymi pożyczkami udzielanymi wielkim przedsiębiorcom i hotelarzom oraz przywrócenie wiarygodności tej instytucji finansowej.

Operacja ma być przeprowadzona jesienią, zaznacza dziennik, i stanowić będzie integralną część restrukturyzacji Bank of Cyprus zaplanowanej na koniec września.