Cover

Odsetki bankowe, które są znacznie wyższe niż średnia dla strefy euro, zagrażają międzynarodowej konkurencyjności Słowenii i stabilność sektora handlu, pisze Dnevnik.

Kruchy sektor bankowy tego kraju oferował w 2012 r. najwyższą po Portugalii i Grecji stopę procentową w strefie euro, a oprocentowanie obligacji państwowych w marcu tego roku, w związku z kryzysem cypryjskim, wzrosło do prawie 7 procent.

Komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że, według wcześniej opublikowanych danych, nie spłacono jeszcze prawie 14 procent kredytów bankowych, co stanowi około 7 mld euro, a w związku z tym ryzyko ogłoszenia upadłości przez wiele firm jest duże.

W rezultacie banki kierują teraz klientów do poszukiwania pożyczek za granicą, gdzie stopy procentowe na kredyty powyżej 1 miliona euro wynoszą około 2,2 procent, w porównaniu do krajowych stawek na poziomie 4,6 proc.