Cover

Niemiecki parlament wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o rozważenie możliwości zastosowania w stosunku do Chorwacji artykułu 7 traktatu lizbońskiego [zawieszającego prawo głosu w Radzie], jeśli Zagrzeb nie uchyli niedawno przyjętej ustawy w sprawie ekstradycji.

Dokument, przyjęty w przeddzień akcesji kraju do UE, zauważa Večernji List, zakazuje wydania w ręce wymiaru sprawiedliwości innego kraju Unii osób poszukiwanych za zbrodnie popełnione przed wejściem w życie, 2 sierpnia 2002 r., europejskiego nakazu aresztowania.

Berlin oskarża Zagrzeb o to, że przyjął tę ustawę, by uniemożliwić ekstradycję do Niemiec Josipa Perkovicia, poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, który był szefem jugosłowiańskiej tajnej policji w czasie, gdy dokonała ona w 1983 r. w Wolfratshausen (w Bawarii) zabójstwa dysydenta Stjepana Durekovicia.