Cover

Liberyjski tankowiec MT Salamis, który uratował stu dwóch uchodźców zagubionych na Morzu Śródziemnym, w przeważającej liczbie z Afryki Północnej, przybył do Syrakuz, gdy władze włoskie zgodziły się przyjąć pasażerów, którym wcześniej Malta odmówiła zezwolenia na opuszczenie statku.

„Komisja Europejska wezwała Maltę do przyjęcia imigrantów, w tym czterech kobiet w ciąży jak też osoby wymagającej opieki medycznej”, wyjaśnia Malta Independent. Gazeta dodaje, iż

Malta utrzymuje, że nie przyjmując tankowca działała w granicach swoich uprawnień na mocy prawa międzynarodowego, gdyż najbliższy port od miejsca, w którym tankowiec uratował uchodźców, znajdował się w Libii. Tymczasem statek wybrał kurs na Maltę, pomimo instrukcji maltańskiego rządu, aby udał się właśnie do Libii. [...] Departament Informacji złożył oświadczenie, że Włochy zgodziły się przyjąć imigrantów po długich dyplomatycznych rozmowach, w których uczestniczyły Włochy, Grecja i Malta.