Cover

„W europejskich bankach zrobiło się w połowie 2013 r. trochę spokojniej”, informują Les Echos. Mimo wciąż nieustabilizowanego otoczenia gospodarczego ich zyski netto, ujmowane jako całość, zaczynają w drugim kwartale rosnąć.

Jak zauważa dziennik, we Francji

Wszystkie placówki […] zdołały wzmocnić struktury finansowe i podjęły programy ograniczania kosztów, bez dokonywania bardziej drastycznych cięć w zatrudnieniu.

Ale, przypominają Les Echos, europejskie banki muszą się w przyszłym roku zmierzyć z trzema dużymi wyzwaniami:

przeglądem aktywów bankowych pod nadzorem EBC, nową falą „stress-testów” i wprowadzeniem unii bankowej.