Cover

„Dlaczego prasa brytyjska myli się w ocenie Belgii”, tytułuje swój artykuł De Morgen, by dementować w nim informacje zamieszczone przez Guardianai The Independent. Brytyjskie gazety wskazały na Belgię jako na ten kraj, który, podobnie jak Portugalia i Hiszpania, zagraża stabilności euro, a to na skutek tzw. efektu motyla. A przecież – zauważa De Morgen – Belgia (w odróżnieniu od Grecji) ma niewielki dług zewnętrzny, jej deficyt budżetowy wynosi zaledwie 4,8% (wobec 7,3% deficytu portugalskiego), jej gospodarka zaś odnotowuje większy wzrost niż innych krajów, na przykład Francji. De Standaard ocenia sytuację mniej optymistycznie, podkreślając, że jeśli kryzys polityczny będzie nadal trwał, „kryzys finansowy wydaje się nieuchronny”.