Cover

Dwadzieścia osób będzie jesienią sądzonych przez Trybunał Karny w Liege (Południe). W ostatnich miesiącach belgijska i holenderska policja zlikwidowała rozległą siatkę rozprowadzającą konopie – trudniącą się uprawą i handlem.

Według La Libre Belgique sprawa ta potwierdza gwałtowny wzrost w ostatnich dwóch latach nielegalnego uprawiania konopi. Gazeta cytuje wypowiedź sędziego:

Kilka lat temu, kiedy rozpatrywaliśmy podobne sprawy, miały one charakter raczej amatorski. Teraz prawie każdego tygodnia wykrywane są profesjonalne plantacje w szopach lub willach.

Ostatnia belgijska dyrektywa w sprawie konopi indyjskich przyjęta została pierwszego lutego 2005 r. Zezwala osobom dorosłym na posiadanie 3 ich gramów i uprawę jedynie dla osobistego użytku, z poszanowaniem prawa i porządku publicznego.