Cover

„Bułgaria przeprasza!!!” napis w kolorze różowym w języku czeskim i bułgarskim namalowany na pomniku Armii Czerwonej w Sofii. W ten sposób bułgarscy artyści upamiętnili czterdziestą piątą rocznicę inwazji na Czechosłowację przez wojska Układu Warszawskiego 21 sierpnia 1968 r.

Inwazja ta, w której uczestniczyła armia bułgarska obok wojsk Związku Radzieckiego, Polski, Węgier i NRD, stłumiła „praską wiosnę”.

Bułgarski artyści chcieli przypomnieć, że ich kraj był ostatnim, który przeprosił za tę interwencję, zauważa MF Dnes, dodając, że w Rosji prasa opisała ten gest jako „akt wandalizmu i znieważenia poległych bohaterów”.