Cover

„Wreszcie jasna wizja!”, raduje się Le Temps. Dwudziestego pierwszego sierpnia Rada Federalna (rząd) przyjęła projekt uprawniający do podjęcia negocjacji z Brukselą w kwestii instytucjonalnej, opracowany przez szwajcarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Według genewskiego dziennika ‒

ma to istotne znaczenie symboliczne. [...] Większość siedmiu mędrców chce skorzystać z dobrej dyspozycji Brukseli, aby przełamać wielomiesięczny impas w rozmowach dwustronnych.

Sprawa była szczególnie delikatna w związku z kwestią, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miał uprawnienia do osądzania Szwajcarii lub do mediowania w sporach z UE.