Cover

Wicepremier ds. inwestycji, Ľubomír Vážny, negocjuje obecnie z Komisją Europejską kwotę, którą trzeba będzie zapłacić, grzywny za nadużycie środków unijnych. Może ona wynieść 100 mln euro.

Pomimo negatywnego wpływu sankcji na gospodarkę kraju, felietonista wyraża zadowolenie z nałożonej kary, ponieważ może się ona przyczynić do zwiększenia poczucia odpowiedzialności klasy politycznej –

To nie pierwszy kraj, który wykorzystał fundusze niezgodnie z ich przeznaczeniem. Ale Komisja znalazła rozwiązanie. W przypadku podejrzenia, może nałożyć sążnistą grzywnę [...], co też może zmienić powszechne mniemanie, że niewłaściwe korzystanie ze środków pochodzących z Brukseli nie jest poważnym uchybieniem.